Case: A/B test voor gemeente Amsterdam

Case: A/B test voor gemeente Amsterdam

Case: A/B test voor gemeente Amsterdam

Vraagstelling

homepageDe huisstijl van gemeente Amsterdam kent drie soorten gekleurde blokjes die in een 4-kolomsgrid toegepast kunnen worden. De vraag is wat de attentiewaarde van die blokjes is en of de ene kleur significant effectiever of minder effectief is dan de andere.

Om dit te onderzoeken wordt het ‘veelgevraagd’ blokje op de homepage onderzocht. De reden om te kiezen voor dit blok is dat dit blokje het vaakst getoond wordt en dus het snelst tot resultaat leidt.

Aanpak

Op de huidige site staat het “veelgevraagd“ blokje in het rood rechts op de site. Om te onderzoeken wat de beste positie is voor het “veelgevraagd blok’ op de homepage  is een A/B test1 met de homepage uitgevoerd.

Wat is een A/B test?

Een A/B test is een onderzoeksmethodiek die gebruikt wordt om te bepalen wat de efficiëntste van twee mogelijkheden is. Hierbij worden respondenten ingedeeld in een onderzoeksgroep waarna zij automatisch een bepaalde variant van de website te zien krijgen. Vervolgens wordt op basis van de onderzoeksresultaten uitgerekend welke variant de vraagstelling het beste beantwoordt.

Voorbereiding

Als eerste is bepaald wat een succes is. In het experiment is dit wanneer een bezoeker, die gestart is op de homepage, op één van de links in het veelgevraagd blok klikt.

Vervolgens is er nagedacht over factoren die het gedrag van bezoekers kunnen beïnvloeden. Dit zijn onder andere:

  • Positie op de pagina
  • Banner blindheid
  • Gewenning

1.       Positie op de pagina

In het algemeen bekijken we een website volgens het zogeheten F-patroon2 . Dit is uiteraard niet toevallig. Ervaring met veel verschillende websites hebben ons geleerd dat bij de meeste websites we met deze kijktechniek de belangrijkste onderwerpen in één oogopslag zien.

f-patroon

Het F-patroon

 

2.       Banner blindheid3

Volgens deze theorie negeren bezoekers banners omdat ze gewend zijn dat deze advertenties niet de informatie bevat die ze zoeken. Hoewel de theorie niet zonder discussie is kan het invloed hebben op het gedrag van de bezoeker aangezien de rode rechthoek aangezien kan worden als banner.

3.       Gewenning

Bezoekers die een website vaker bezoeken wennen aan de navigatiestructuur en het design van de website. Hierdoor navigeren ze sneller en weten zij onderdelen sneller te vinden dan een bezoeker zonder voorgeschiedenis.

Testen

Op basis van onder andere de hierboven genoemde factoren zijn zes verschillende varianten opgesteld om te onderzoeken welke variant het meeste succes genereert. De varianten bestaan uit drie verschillende kleuren en twee verschillende posities.

6 varianten A/B test

Resultaat

In totaal hebben 66.000 bezoekers deelgenomen aan het experiment. De resultaten laten zien dat het veelgevraagd blok links plaatsen het hoogste conversie percentage geeft.  Ongeacht kleurkeuze is het advies het veelgevraagd blok aan de linkerzijde van de homepage te plaatsen. Over de kleurkeuze is een minder duidelijke uitspraak te doen.  De rode variant presteert significant beter dan alle varianten behalve de lichtgrijze variant.

resultaat AB test

1: In dit geval vergelijken we 6 varianten waardoor we eigenlijk spreken van een multivariate test. Hoewel dit de correcte term voor het onderzoek is wordt er vaak gesproken over een A/B test. Om verdere verwarring te voorkomen hanteren wij daarom in dit artikel de term A/B test.

2: Bron: Jakob Nielsen, ‘F-Shaped Pattern For Reading Web Content‘ (2006)

3: Benway, J. P., Lane, D. M., “Banner Blindness: Web Searchers Often Miss ‘Obvious’ Links”, 1998

Reacties

Geen reacties.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vul je e-mailadres in, dan mail ik je de link naar de online training:

Tips voor een betere site

1 keer per maandVergrootglas logo
Exclusieve tips