Update gebruikscijfers van gemeenten – Digitale kanaal t.o.v. balie / telefoon

Update gebruikscijfers van gemeenten – Digitale kanaal t.o.v. balie / telefoon

MagnifyingGlass-laptopDigitaal 2017: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.

De overheid heeft als doelstelling dat inwoners in 2017 zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen doen.

Het is nu 2016 en het gaat de goede kant op met deze doelstelling! GBBO heeft 4 producten onderzocht die bij gemeenten zowel digitaal als via de balie / telefonie aangevraagd worden. Inwoners handelen meer transacties af via het digitale kanaal als ze een verhuizing doorgeven, een Akte van de Burgerlijke Stand aanvragen en een melding openbare ruimte doen. Het uittreksel BRP heeft geen stijgende lijn in het aantal digitale aanvragen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is een vervolg van een onderzoek van 2014. GBBO heeft toen voor het ministerie van BZK een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de effecten van toptaken websites van Nederlandse gemeenten (www.gbbo.nl/rapport). Het nieuwste onderzoek is een update over de digitalisering van 4 producten en bevat de cijfers van 3 opeenvolgende jaren: mei 2013, mei 2014 en mei 2015 – gemeten voor het digitale kanaal en voor balie / telefonie. In totaal leverden dit jaar 58 gemeenten cijfers aan voor het onderzoek, veel dank hiervoor!

Verhuizingen doorgeven wordt het vaakst gedaan via het digitale kanaal en steeg van 35% in mei 2013 naar 53% in mei 2015. Daarna komt het aantal digitale meldingen openbare ruimte, dit steeg van 31% in mei 2013 naar 39% in mei 2015. Het aantal digitale aanvragen Akte van de Burgerlijke Stand maakte een grote sprong van 13% in mei 2013 naar 31% in mei 2015. Het aanvragen van een Uittreksel BRP liet wel een stijging zien van mei 2013 naar mei 2014 (van 30% naar 33%) maar daalde weer in mei 2015 (24% digitale aanvragen). De meeste gemeenten die een daling in digitale aanvragen hadden, gaven aan hier geen specifieke reden voor te hebben. Een klein aantal gemeenten gaven aan dat deze daling kan komen doordat het uittreksel BRP minder vaak nodig is. Als men een uittreksel BRP nodig heeft, moet men zich bij de balie van het gemeentehuis identificeren. Daarnaast geven gemeenten ook aan dat er ook weinig actieve sturing is naar het online aanvragen van het uittreksel BRP en men gewend is om een afspraak te maken bij de balie als ze dit product nodig hebben.

 

Aan de data is te zien dat het de goede kant op gaat met de digitalisering van het contact tussen inwoner en overheid. Wel is er nog werk aan de winkel om de doelstelling te halen in 2017.

 

Reacties

Geen reacties.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vul je e-mailadres in, dan mail ik je de link naar de online training:

Tips voor een betere site

1 keer per maandVergrootglas logo
Exclusieve tips