Welk onderwerp wilt u dat wij gaan onderzoeken?

Welk onderwerp wilt u dat wij gaan onderzoeken?

Vanaf januari 2014 bezoekt GBBO naar verwachting 100 gemeenten om analyses en inzichten te presenteren. Deze analyses en inzichten verkrijgen we uit de landelijk grootste database van gemeentewebsitestatistieken en specifiek van de 100 deelnemende gemeenten. Net als vorig jaar bepalen gemeenten de onderwerpen van deze presentaties zelf. Vandaar aan u de vraag:

Wat moet GBBO volgens u gaan onderzoeken in de landelijke database van gemeentewebsitestatistieken?

Voor het overzicht de spelregels:

  • Wij hebben toegang tot 100 Google Analytics accounts van 100 gemeentewebsites in Nederland. Onze analyses richten zich op deze database.
  • Ons doel is het verbeteren van de e-dienstverlening van de overheid, hier moet het onderzoek dan ook aan bijdragen.

Vorig jaar zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Top 10 zoekwoorden burgers in Google en op de gemeentesite zelf
  • Inzicht in trend mobiel verkeer
  • Relevantie van nieuws
  • Internetverkeer via Social Media
  • Welke browsers worden gebruikt

Vul hieronder uw suggestie of idee in. We bundelen de ingezonden ideeën en op basis hiervan voeren we het onderzoek uit.

Let op! Deelnemers hebben voorrang bij de selectie van de ideeën. Laat daarom uw gemeentenaam achter als u wenst dat GBBO extra waarde aan uw idee hecht.

We zijn erg benieuwd naar uw suggesties. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Reacties (14)

  1. Gemeente Rucphen :

    Wat is de relevantie van inzage in allerhande PDF-documenten die aan gemeentesites gekoppeld worden? Hoe vaak wordt daarnaar doorgeklikt/worden ze gedownload? En welk ‘type’ PDF wordt het meest bekeken (beleid, kaartmateriaal, folders, nieuwsbrieven etc.).

    • Rick Koopman :

      Leuk punt, wat hier wel lastig gaat worden is dat niet elke gemeente zijn downloads bijhoudt in Google Analytics. Binnenkort gaan we hier natuurlijk in jullie training er wel voor zorgen dat jullie hier inzicht in gaan krijgen!

    • Gemeente Steenbergen :

      De reactie van de Gemeente Rucphen spreekt mij zeer aan, omdat onze gemeente alle bijlagen van omgevingsvergunningen publiceerd.

  2. Gemeente Mook en Middelaar :

    Ben uiteraard benieuwd naar mogelijke uitschieters die onze gemeente vertoont, maar dat is lastig te voorspellen. Even door analytics gebladerd dit hebben, is dit mijn verlanglijstje:

    t.b.v. oordeel gezindheid kanaal digitaal:
    – aantal unieke bezoekers/inwoneraantal

    t.b.v oordeel site-opbouw:
    – aantal pagina’s per bezoek
    – totale uitstappercentage
    – aantal verlatingen vanaf de homepage

    t.b.v. oordeel waardering voor app:
    – Apparaatcategorie en besturingssysteem

    • Rick Koopman :

      Heel veel van deze cijfers hebben we dit jaar in de benchmark meegenomen en zullen zeker volgend jaar terugkomen. Voor de presentatie bij jullie zullen we indien mogelijk hier extra aandacht aan schenken.

  3. Gemeente Amsterdam :

    – Laadsnelheid
    – Longtail – hoeveel pagina’s met minder dan 20 unieke pageviews per maand
    – Insite zoeken – hoeveel gebruik wordt er van gemaakt en hoe effectief is de zoekmachine.

    • Rick Koopman :

      Hele interessante onderwerpen, deze komen op de shortlist.

  4. Gemeente Deventer :

    -Hoeveel gebruik gaat naar de PDC? En hoe verhoud zich dat tot andere gemeenten?
    -Hoeveel bezoek gaat naar de subsites?
    -Hoe is de verhouding tussen content typen? Officiele publicaties, Webpagina’s, Overzichtspagina, Vergaderinformatie, Nieusberichten, Bekendmakingen, producten en Diensten, Raadsinformatie. Dat zijn bij ons de contentsoorten die gebruiken.
    -Hoe komt de gebruker binnen? Via deeplink, via zoekmachine, via hoofdmenu? En hoe verhoud zich dat tot nadere gemeenten? Dus hoe navigeert men in de site?

  5. Gemeente Gouda :

    Ik zou wel willen weten of er verschil te zien is in sitegebruik tussen gemeentes met een ‘echte’ PDC en gemeentes die ‘alleen’ een toptaken georiënteerde site hebben. Vallen er conclusies te trekken, verschillen te constateren en aanbevelingen te doen?

    • Rick Koopman :

      Hele goede vraag, we hebben dan ook niet stilgezeten. We hebben actief enkele gemeenten benaderd die een “echte” toptakensite hebben.

      Dit gaan we sowieso proberen op te nemen, mocht je nog gemeenten hebben die je graag toegevoegd wil hebben, laat het me weten!

  6. Middelseegemeenten (4 stuks in Fryslân) :

    Ik ben het van harte eens met Gouda: werkt een toptakensite in derdaad beter dan een PDC-georiënteerde site? Hebbe gebruikers minder moeite met het vinden wat ze zoeken (kortom: doorlopen ze een kortere route of een andere route, bijvoorbeeld zonder zoekmachine)?

    • Rick Koopman :

      Vooral dat route stuk moet volgens mij goed inzichtelijk te brengen zijn. Nu zijn we in Friesland zeker vertegenwoordigd, maar niet goed in de toptaken websites. Heb je nog goede voorbeelden?

      • Middelseegemeenten (4 stuks in Fryslân) :

        Ik ken alleen die jij ook al kent: Loon op zand en Best. Tilburg en Haarlem krijgen binnenkort een nieuwe site, misschien dat zij ook iets met toptaken gaan doen. Gezien de adviseurs daar (staatvanhetweb.nl) denk ik van wel.

  7. Gemeente Beuningen - Greetje Roelofs :

    Ik heb deze vraag even uitgezet onder onze deelbeheerders. Daaruit kwamen leuke reactie’s. Hieronder een lijst. Kun je hiervan iets meenemen, of er bij ons wat extra aandacht aan geven?

    1. Hoeveel/vaak komen bezoekers van Overheid.nl of AntwoordvoorBedrijven naar onze website?
    2. Hoeveel/vaak ‘vertrekken’ berzoekers via een link of zoekresultaat op onze website naar Overheid.nl of AntwoordvoorBedrijven?
    3. Hoevaak wordt er op menu-items geklikt? Top 10?
    4. Zoeken bezoekers hun weg op de website (voornamelijk) via het menu, de buttons rechts, het ik wil vlak, de zoekfunctie of via deeplinks vanuit Google of andere sites? (Deze overlapt een beetje met vraag 1 en 3.)
    5. Plaatjes of tekst (Toptaken of ‘ik wil’) -als je dat kunt meten? Wat werkt?
    6. Top 10 minst bezochte pagina’s (die kunnen er dan gelijk af).
    7. Wat ook mooi zou zijn, maar ik weet niet of je dat kunt meten: wat van een productbeschrijving wordt gelezen (in de PC), of wordt gelijk gezocht op of doorgebladerd naar het (aanvraag)formulier?
    8. Hoe persoonsgebonden is de informatie die wordt gezocht? Bijv: bouwvergunning in de buurt, of projectinformatie?
    9. Welke route doorloopt iemand naar een digitale aanvraag?
    10. Hoe wordt onze zoekmachine op de site gebruikt en met welke zoekwoorden?
    11. Kunnen we een overzicht maken per product van de productencatalogus hoe vaak deze zijn aangeklikt (in één jaar bijvoorbeeld). Dit om het onderhoud van de site te gaan richten op de populaire producten en misschien producten die nooit bekeken worden te verwijderen.
    12. Zoekt de burger met name productinformatie, contactinformatie ( waarmee met de juiste persoon contact kan worden opgenomen) of wil de burger vooral digitaal producten kunnen afnemen?
    13. Hoeveel gemeenten gebruiken een landelijk onderhouden productcatalogus? Wat vinden zij van de nauwkeurigheid, bewegingsvrijheid en onderhoud daarvan? (als dit valt binnen de scope van het onderzoek)
    14. Wat is het gebruik onder burgers van zo’n productencatalogus?
    15. Heeft de burger een duidelijk voorkeur voor e-formulieren boven uitprintbare formulieren?
    16. Worden pagina’s met plaatjes meer gelezen dan pagina’s zonder plaatje?
    17. Wat is de invloed van de hoeveelheid tekst (ondergrens en bovengrens) op een pagina bij het gelezen worden ervan?
    18. Leveren banners (bv op een homepage) wel of geen extra traffic op naar een bepaalde pagina?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vul je e-mailadres in, dan mail ik je de link naar de online training:

Tips voor een betere site

1 keer per maandVergrootglas logo
Exclusieve tips