Nieuwe website met een klantgerichte structuur

Vraag

Gemeente Bergen op Zoom wil een nieuwe website die perfect aansluit op de wensen van de bezoeker. Hierin moet de website worden ingedeeld op basis van de toptaken van de bezoekers. Er moet rekening worden gehouden met onderwerpen die weliswaar weinig bekeken worden ,maar niet onbelangrijk zijn. De vraagstelling aan GBBO:

“Wat zijn de toptaken van gemeente Bergen op Zoom? Hoe implementeren we deze toptaken in de navigatiestructuur voor de gemeente Bergen op Zoom?”

Aanpak

De volgende vier stappen zijn uitgevoerd:

  1. Toptakenanalyse BergenopZoom.nl
  2. Toptakenanalyses vergelijkbare gemeenten
  3. Navigatiestructuur op hoofdniveau
  4. Interactieve workshop navigatiestructuur

Resultaat

  1. Een breed onderbouwde analyse wat bezoekers op de website belangrijk vinden en welke onderdelen minder belangrijk zijn. Deze onderdelen zijn onderbouwd door de grootst mogelijke database van gemeentewebsitestatistieken in Nederland. Hierdoor weten we zeker dat de analyse de beste toptaken benadering is voor de gemeente.
  2. Een navigatiestructuur die aansluit bij de wensen van uw bezoeker én die rekening houdt met de interne doelstellingen. Daarbij is binnen de organisatie ook gelijk draagvlak gecreëerd voor de nieuwe navigatiestructuur.
Gemeente Bergen op Zoom

Wil jij ook je website vernieuwen?

Vul je e-mailadres in, dan mail ik je de link naar de online training: