Webvisie, strategie en begeleiding naar een nieuwe website

Vraag

  1. Hoe betrekken we de organisatie om te komen tot een intern gedragen plan van aanpak voor vernieuwing van de website?
  2. Welke onderzoeken & adviezen zijn er, in de startfase, nodig om te komen tot de klantgerichte website?

Aanpak

Bij de start is een roadmap opgesteld om de gestelde doelen te bereiken. In gezamenlijk overleg zijn een zestal sessies belegd waarin gezamenlijk de webvisie en de verder stappen zijn opgesteld. De organisatie is vervolgens meegenomen in de gedachtegang achter deze visie. De nieuwe visie en manier van werken is gepresenteerd aan het college, het MT en de medewerkers van de organisatie. Daarnaast is er een toptaken analyse uitgevoerd en is er een klantgerichte navigatiestructuur ontwikkeld. Hierna is een duidelijk plan van aanpak opgesteld om alle stappen in kaart te brengen die nodig zijn voor de introductie van een succesvolle nieuwe website.

Resultaat

  • Een nieuwe webvisie en strategie.
  • Een gedragen plan door de organisatie die begrijpt welke keuzes gemaakt worden.
  • Inzicht in de toptaken en ontwerp van een klantgerichte navigatiestructuur.
  • Een gedetailleerde planning voor vernieuwing van de website.
  • Een zeer tevreden opdrachtgever.

De opdracht is door de opdrachtgever beoordeeld met een 9. Door grote tevredenheid bij de opdrachtgever is GBBO gevraagd verder te assisteren bij de uitvoering van het plan.

Geertruidenberg-Opfrissing-huisstijl

Wil jij ook je website vernieuwen?

Vul je e-mailadres in, dan mail ik je de link naar de online training: