Benchmarkonderzoek gemeentewebsites

Onderzoek 2017: meld u nu aan


Jaarlijks voeren we een kosteloos benchmarkonderzoek uit voor de deelnemende gemeenten. Voor 2017 is het mogelijk om aan te melden. Er is beperkte plek voor nieuwe gemeenten dus wees er snel bij.

>Aanmelden gemeente<

Ontstaan GBBO benchmarkonderzoek


“Hoe presteert onze gemeentelijke website ten opzichte van andere gemeenten?” Zowel de burgemeester als de webmaster kan hier, ondanks de hoge investeringen in tijd en geld, vaak geen antwoord op geven. Vooral het missen van een referentiekader wordt hiervoor als reden gegeven. Om antwoord te geven op de vragen rond het functioneren van gemeentelijke websites is in 2012 de landelijke Gedragsanalyse en Benchmark van Burgers op Overheidssites (GBBO) van start gegaan. Omdat bestaande onderzoeken vaak zeer beperkt waren, is gezocht naar een nieuwe methode.

Websitestatistieken


Uiteindelijk is gekozen om gebruik te maken van websitestatistieken. Deze keuze is gemaakt om de volgende redenen:

  • Websitestatistieken verklaren vrijwel alle bezoeken aan de website, in plaats van slechts een kleine steekproef zoals bij traditioneel onderzoek.
  • Het is een zeer voordelige manier van onderzoek vergeleken met andere methoden.
  • Het is een zeer directe methode, aanpassingen aan de dienstverlening zijn real-time terug te zien.
  • Het is een redelijk onontgonnen gebied binnen gemeenten.

Populariteit benchmark


In eerste instantie zou de benchmark met 10 gemeenten starten. Het idee sprak echter zoveel gemeenten aan dat uiteindelijk 50 gemeenten het eerste jaar deelnamen (2013). Dat de animo nog steeds erg groot is blijkt uit het aantal deelnemers in 2014, waar de benchmark is doorgegroeid naar 100 gemeenten. In 2015 nemen 125 gemeenten deel aan het benchmarkonderzoek. Het afgelopen jaar (2016) namen 162 gemeenten deel aan het benchmarkonderzoek. Bekijk de lijst van deelnemende gemeenten (incompleet).

Omvang van de database


Deze 125 gemeenten zorgen voor een unieke database met gegevens van 7,7 miljoen Nederlanders, 46,2 miljoen bezoeken en 154 miljoen pageviews. Om de omvang van de database tastbaarder te maken:
Als we één bezoeker zouden vragen om alle pagina’s te bekijken dan is deze bezoeker 302 jaar dag en nacht bezig om gemeentelijke websites te bezoeken.

De waarde van de database


Met de database kunnen we onder meer:

  • Inzicht geven in elementen van websites die goed en slecht werken.
  • Aantonen waar websitebezoekers naar zoeken.
  • Welke inhoud veel wordt gelezen en welke helemaal niet.
  • Toptaken in kaart brengen.
  • Landelijke trends inzichtelijk maken.

Daarnaast is deze unieke database in te zetten voor verschillende andere doeleinden. Zo gebruikten we de database onder andere om het effect van toptakenwebsites van gemeenten te bestuderen.

3d-Landkaart-deelnemers-2017

Gemeente en nog geen deelnemer?