Privacy gegarandeerd

Uw data in veilige handen.

Wanneer je als bedrijf de data beheert van publieke organisaties dan zijn betrouwbaarheid en privacy belangrijke onderwerpen. Om deze reden garanderen wij onze deelnemers dan ook volledige anonimiteit.

Wij zorgen er altijd voor dat data:

  • Geanonimiseerd wordt verwerkt
  • Met de grootste zorg wordt behandeld
  • Veilig wordt opgeslagen

Wij gaan hierin zover als wij kunnen. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld, we bieden deze ook pro-actief aan. Deze verwerkersovereenkomst is gebaseerd op het ‘model voor een verwerkersovereenkomst versie 2.3 (maart 2017)’ dat beschikbaar is gesteld door KING-VNG en de Informatie Beveiligingsdienst (IBD). De afgelopen tijd hebben wij veel verwerkersovereenkomsten afgesloten met gemeenten. Hierbij hebben we telkens dezelfde wijzigingen doorgevoerd na uitvoerig overleg met onze klanten. Hiervan hebben we dan ook geleerd en om deze reden hebben we proactief wijzigingen aangebracht in de verwerkersovereenkomst. Hierdoor besparen we nieuwe afstemmingstijd. Lees hier welke aanpassingen we precies maken.

Vul je e-mailadres in, dan mail ik je de link naar de online training: