De oplossing van de cookiewet, in gesprek met Kees Verhoeven

De oplossing van de cookiewet, in gesprek met Kees Verhoeven

Kees Verhoeven, tweede kamerlid D66

Zoals bekend is het cookievraagstuk de laatste tijd een heet hangijzer. Afgelopen vrijdag hadden wij samen met Jaap van de Putten een gesprek met Kees Verhoeven, tweede kamerlid voor D66. Hij is namelijk bezig om de uitleg van de cookiewet te herzien. In deze blog een uitleg van dit initiatief en de eventuele effecten van deze herziening. Zelf heeft Kees Verhoeven een zeer duidelijke blog geschreven over dit onderwerp die je hier kan lezen.

Waarom webstatistieken buiten de cookiewet moeten vallen

Wij schreven al eerder over de cookiewet. De reden dat wij deze cookiewet schadelijk vinden is in essentie vrij eenvoudig. Door webstatistieken te analyseren is het mogelijk om je website te verbeteren. Wij zijn het GBBO begonnen om de dienstvelening van de overheid te verbeteren. Zonder het gebruik van cookies zijn de mogelijkheden om dit te doen beperkter.

Zo kan je bijvoorbeeld zien waar burgers nu precies op zoeken om vervolgens deze delen van je website te verbeteren. Een voorbeeld hiervan vind je in onze blog over de meest gezochte zoektermen in Google. Door deze cookies te verbieden zorgt dit ervoor dat we weer terug gaan in de tijd wat betreft het laten aansluiten van de website bij de wensen van de bezoekers. Dit terwijl bij een juist gebruik van de statistieken cookies de privacy zoals hij opgesteld is in de Europese regelgeving niet bedreigd wordt.

Cookies voor webstatistiek onder voorwaarden wel toegestaan

Het gesprek met Kees Verhoeven was zeer interessant. Niet alleen toonde Kees aan zich verdiept te hebben in het onderwerp, hij staat ook met ons op één lijn wat betreft de cookiewet. Ook hij vind dat webstatistieken cookies zijn toegestaan zolang de privacy van de gebruiker niet geschaad wordt.

Gebruik Google Analytics wel toegestaan

In zijn voorstel zou het gebruik van Google Analytics wel toegestaan worden. Het analyseren van deze data brengt de privacy niet in gevaar. Dit

is echter wel op één voorwaarde. Het delen van gegevens met Google moet uitgezet worden zodat bezoekers niet in het verdere traject bijvoorbeeld advertenties te zien krijgen die gebaseerd zijn op eerder zoekgedrag. In zijn voorstel zullen technieken zoals retargeting dus wel degelijk onder de cookiewet vallen. In onze ogen is dit ook niet meer dan terecht, aangezien de voorbeelden van privacy schending hier snel gevonden zijn.

Hoe snel kan de cookiewet aangepast worden?

Kees legde ons uit dat in zijn voorstel de wet niet aangepast hoeft te worden, wat ervoor zorgt dat het geen langdurig proces hoeft te worden. Het enige wat aangepast moet worden is de toelichting op de wet en dit zou op korte termijn kunnen gebeuren. Hij vertelde ons dat minister Kamp de redenatie achter het voorstel steunde en van plan was voor 1 januari een brief aan de kamer op te stellen om de eerste stappen richting deze verandering te zetten.

Wij steunen Kees Verhoeven en D66 in hun voorstel en hopen dat minister Kamp snel een betere uitwerking van de cookiewetgeving zal uitgeven. Zoals altijd houden we de laatste informatie op dit gebied bij en berichten we hier over zodra er nieuws is.

Tot er meer nieuws is, wat vind jij van deze aanpassing?

Deel het bericht

Over de schrijver

Reacties (1)

  1. Miranda Maasman :

    Prima aanpassing natuurlijk, want statistieken zijn nu eenmaal hard nodig voor de verbetering van de dienstverlening van een website, zowel de content als navigatie. Het is goed te zien dat dit aspect van het cookiegebruik ook aandacht krijgt, temeer omdat statistieken nauwelijks invloed hebben op de privacy van gebruikers.

    Bovendien vind ik het zeer goed dat Verhoeven aan minister Kamp heeft gevraagd uitspraak te doen over de verantwoordelijkheden van derde partijen die via een website hun eigen cookies plaatsen. De wet zegt weliswaar duidelijk dat de plaatser/uitlezer van cookies moet informeren en toestemming verkrijgen (en dat kan ook een derde zijn), maar OPTA heeft daar in haar FAQ met een wankele toelichting van gemaakt ‘website eigenaren’. Daardoor lijken website-eigenaren nu opgezadeld te zijn met de verplichtingen van een ander en vrezen zij boetes wanneer zij niet informeren en toestemming verkrijgen voor de cookies van derden zoals advertentienetwerken of social media. Die derde, bijvoobreeld Facebook, beschikt dankzij het plaatsen van cookies via meerdere websites trouwens over kostbare en verhandelbare gebruikerprofielen, de website zelf heeft daar geen inzage in. Het is ook om die reden niet erg logisch om website eigenaren aan te spreken. Uit de wetsgeschiedenis, zowel nationaal als europees, blijkt inderdaad onomstotelijk dat in geval van cookies die worden geplaatst door derde partijen die derde partij alle verplichtingen draagt, en dat de website eigenaar vanuit praktische overwegingen van die partij kan overnemen. De website eigenaar kan bovendien een medeverantwoordelijkheid hebben voor de cookies van derden, maar die ligt voornamelijk op het gebied van transparatie, inforemren van de gebruikers van de site. Hopelijk zal Kamp deze kwestie snel ophelderen en website eigenaren verlossen van het zwaard van Damocles dat boven hun hoofd hangt.

    Maar waar veel partijen ook, misschien nog wel meer, op zitten te wachten is duidelijkheid aan welke eisen ‘toestemming’ nu eigenlijk moet voldoen. Allerlei media praten elkaar na en zij beweren dat websites actief toestemming moeten vrágen én dat de gebruiker vervolgens op akkoord of ok moet klikken. Maar dat staat helemaal niet in de wet, die zegt alleen dat cookies plaatsen/uitlezen pas mag zodra de gebruiker daarover is geinformeerd en daarvoor zijn toestemming is verkregen. De verwijzing naar het toestemmingsbegrip in de wbp maakt duidelijk dat toestemming in vrijheid moet zijn gegeven, voldoende specifiek moet zijn en op informatie gebaseerd. Volgens mij voldeed de gebruikervriendelijke methode die consuwijzer gebruikte dan ook keurig aan de wet. OPTA heeft daar echter een streep door gezet, omdat consuwijzer niet conform haar eigen interpretatie van de wet handelde. Het zou zoveel irritatie en hinderlijke onderbrekingen schelen wanneer Kamp nu vaststelt dat ook melden dat bij doorsurfen op de sites cookies zullen worden geplaatst en waarvoor voldoende is als toestemming. Natuurlijk mag dat alleen wanneer er daadwerkelijk pas iets wordt geplaatst nadat de gebruiker is doorgesurfd en niet al bij het laden van de pagina.

    Tot slot schat ik in dat de nationale kop, de omkering van de bewijslast bij tracking cookies, bij bedrijven nog tot de nodige hoofdbrekers gaat leiden. Voorbeeld: als tracking cookies worden vermoed persoonsgegevens te zijn, en gebruikers krijgen ogv de wbp inzagerecht, hoe moet een plaatser/uitlezer van cookies daar ooit aan voldoen wanneer de persoon zich meldt? Doorgaans zijn cookies immers helemaal niet te herleiden tot een persoon, hooguit tot een IP adres. Maar daarmee kan een plaatser weer niet achterhalen of de juiste persoon wel vraagt om inzage. Ik hoop dat Verhoeven en Kamp ook over dit soort vraagstukken zullen gaan nadenken, want duidelijker wordt het er allemaal niet op.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vul je e-mailadres in, dan mail ik je de link naar de online training:

Tips voor een betere site

1 keer per maandVergrootglas logo
Exclusieve tips