Jos Smolders

Jos Smolders
Webmanager, Projectleider & Adviseur Online

Bel Jos: 06-13979180

Jos Smolders - Webmanager, Projectleider & Adviseur Online

Jos Smolders werkt al meer dan 25 jaar aan digitale dienstverlening. In 1995 pionierde hij op het gebied van overheidswebsites in zijn rol als eerste webmaster voor de gemeente Tilburg. Sinds 2001 heeft hij verschillende gemeentelijke overheden ondersteund bij het inrichten en verbeteren van hun online dienstverlening. Als gedelegeerd adviseur namens ICTU en vervolgens als consultant ondersteunde hij zo’n 30 gemeenten bij de totstandkoming van een dienstverlenende website.

Jos heeft tijdens meerdere projecten ervaren dat goede dienstverlening die aansluit op de behoefte van de burger leidt tot kostenbesparing in de organisatie. De focus ligt altijd bij een optimale balans tussen efficiency en gemak voor de klant. Daarbij werkt een goed functionerende website samen met de andere kanalen, met aandacht voor het klantgedrag en regelmatig fijn afstemmen.

Van 2016 tot 2023 werkte hij aan de multi-channel dienstverlening van het CAK in Den Haag. Jos heeft het webteam en het webbeheer in die periode geprofessionaliseerd. Dit leidde tot een gebruiksvriendelijkere website voor de burger. Het resultaat is een toename van het gebruik van de website van 20% en een substantiële afname van het aantal papieren poststukken. Als product owner dienstverlening heeft Jos binnen de organisatie de eerste fase van een omnichannel aanpak geïmplementeerd. Een belangrijke website onder de regie van CAK (regelhulp.nl) is in die periode ook onder de aansturing van Jos gemigreerd naar een modernere dienstverlenende versie. Hiervoor is onder andere een aanbestedingstraject uitgevoerd onder aanvoering van Jos.

De kracht van Jos Smolders ligt in het creëren van overzicht, leiding geven en het optimaliseren van dienstverlening. Vandaar uit begeleidt hij bestuur en medewerkers om samen de kwaliteit en het functioneren van de organisatie naar binnen en naar buiten te verbeteren. Samen met GBBO verbetert Jos uw online dienstverlening.

Specifieke kennis en ervaring met ‘Online’ en geven van leiding in de dienstverlenende sector

  • Webteams overheden gemanaged: 6 jaar bij gemeenten Waalre, Tilburg, Diemen, CAK, Dieren, Dienst Dommelvallei, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Son en Breugel)
  • KlantContactCentrum gemanaged: 4 jaar bij gemeenten Waalre, Diemen, Dieren, CMS (website en intranet): meerdere jaren ervaring met Kentico, Sharepoint en WordPress
  • Webanalytics: 10 jaar ervaring met Google analytics en Piwik
  • Social media monitoringtools: 10 jaar ervaring ervaring met Coosto en Hootsuite
  • Aanbestedingen websites: CAK, gemeente Waalre, gemeente Tilburg

Neem contact op met Jos
contact@gbbo.nl / 06-13979180

Vul je e-mailadres in, dan mail ik je de link naar de online training: