Hoe vaak bezoekt de burger zijn gemeentesite?

Hoe vaak bezoekt de burger zijn gemeentesite?

Je zou verwachten dat deze vraag zeer eenvoudig te beantwoorden is. De overheid geeft jaarlijks honderden miljoenen uit aan ICT projecten bij gemeenten, dus inzicht in het gebruik lijkt een logische voorwaarde om deze investeringen te rechtvaardigen. Er is echter weinig onderzoek voor handen wat heel specifiek ingaat op het gebruik van gemeentelijke websites.

Burgers bezoeken hun gemeentesite één keer in het jaar

Dit is een cijfer wat we vaak hebben gehoord. Maar waar komt dit cijfer precies vandaan? We weten dat het gebruik van internet in Nederland hoog ligt. Zo beschikt 96% thuis over een internetaansluiting (Trendrapport internetgebruik 2012). Uit dit onderzoek blijkt ook dat 56% beter op de hoogte is van overheidsinformatie en 28% heeft zelfs online een subsidie, uitkering of belastingverlaging ontdekt. Hoewel de cijfers uit het onderzoek alweer uit 2010 stammen geeft het een gedetailleerde weergave van de gemeentelijk diensten en het gebruik en houding ten opzichte van het gebruik. Op basis van deze cijfers lijkt het vreemd om aan te nemen dat we slechts eenmaal per jaar onze gemeente site bezoeken.

Harde cijfers over het gebruik van gemeente websites

Laten we eens kijken naar de database van het GBBO. Deze bevatten de websitestatistieken van 50 gemeenten. Hier hebben we de gemeenten afgehaald die in 2012 een cookiemelding voerden omdat dit de resultaten zou vertroebelen. Hierdoor hebben we in totaal ongeveer 4,6 miljoen inwoners over. Uiteraard niet alle inwoners van Nederland, maar een grotere doelgroep dan tot nu toe ooit bekeken is.

Niet elke inwoner is een potentiële bezoeker. De meest betrouwbare cijfers over leeftijd krijgen we van het CBS. We hebben ons hierbij gefocust op de inwoners van 20 tot 80 jaar. Dit zou betekenen dat in 2012 in totaal 72,6% van de bevolking een potentiële bezoeker zou zijn. Dit zijn dus 3,3 miljoen inwoners. Vervolgens hebben we deze inwoners gedeeld door het aantal unieke bezoekers van gemeentesites.

De burger bezoekt zijn gemeentesite vaker dan zeven keer per jaar

Dit geeft vervolgens het aantal van 7,7 bezoeken per inwoner per jaar. Nu kunnen we een discussie gaan voeren wat de invloed van tablets en mobiele bezoekers is op dit aantal, maar dan lijkt het aantal nog hoger te liggen dan wij vaak horen. Hoe komt dit?

Kleine steekproef in Utrecht

Omdat we meer inzicht wilde in dit getal zijn we het de inwoners van Utrecht gaan vragen. Hierbij hebben we letterlijk gevraagd hoe vaak men zijn of haar gemeentesite bezoekt. Hierbij gaven we meerdere antwoordmogelijkheden. Uit deze kleine steekproef bleek dat bijna 70% aangaf zijn gemeente website slechts eenmaal per jaar of minder te bezoeken.

Vervolgens zijn we verder gaan vragen. We stelden onder meer de volgende vragen:

  • Heeft u het afgelopen jaar afval weggebracht?
  • Zo ja, heeft u op internet de milieustraat opgezocht?
  • Heeft u iets gedaan met koninginnedag?
  • Heeft u hiervoor uw gemeente site bezocht?
  • Heeft u iets gedaan met sinterklaas?
  • Etcera

Vrijwel elke geïnterviewde gaf tijdens het interview aan zijn antwoord op de eerste vraag over het gebruik naar boven te willen bijstellen. Het lijkt dus dat we veel vaker onze gemeentesite bezoeken dan we denken. Evenementen en afval zijn typische zaken waarvoor de gemeentesite bezocht wordt, maar geen onderwerpen die burgers direct associëren met hun gemeentesite.

Voor de duidelijkheid, dit onderzoek is te klein om representatief te zijn, maar het sluit wel aan bij onze data.  Wordt de website van de gemeente vaker bezocht dan vaak gedacht? Wat denk jij?

Bronnen:

Trendrapport internetgebruik, Universiteit Twente

CBS Statline

Over de schrijver

Pieter wordt enthousiast van dienstverlening die vanzelfsprekend is. Vanuit zijn achtergrond in dienstenmarketing (Msc Marketing) en werkervaring heeft hij zich tot een ervaren serviceverbeteraar ontwikkeld. Hij is sterk in projectmanagement, klantonderzoek en serviceverbetering voor organisaties die actief zijn in de publieke en commerciële sector.

Reacties

Geen reacties.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Vul je e-mailadres in, dan mail ik je de link naar de online training:

Tips voor een betere site

1 keer per maandVergrootglas logo
Exclusieve tips