Begeleiden naar de nieuwe website

Vraag

Gemeente Heerenveen gaat een nieuwe website ontwikkelen en wenst begeleiding van GBBO om een klantgerichte website te ontwikkelen en de organisatie daarin mee te nemen.

Aanpak

 1. Adviserende en coachende rol richting projectleider
  Tijdens projectbijeenkomsten en telefoongesprekken heeft GBBO een schets gemaakt van wat goede digitale dienstverlening van een gemeente inhoudt. Eveneens is geadviseerd over webgovernance en geschikte content management systemen. Dit is meegenomen in het plan van aanpak. Daarnaast is er regelmatig contact geweest met de projectleider via de telefoon en mail om routes te bedenken hoe de organisatie effectief wordt meegenomen.
 2. Een toptakenanalyse van de website inclusief benchmark van drie vergelijkbare gemeenten
  Op basis van de websitestatistieken van gemeente Heerenveen en drie vergelijkbare gemeenten naar keuze een duidelijk inzicht verkrijgen in welke onderwerpen/taken belangrijk zijn voor inwoners en ondernemers. En inzicht verkrijgen in de weging van de toptaken.
 3. Het ontwikkelen van een klantgerichte websitestructuur
  Op basis van de toptakenanalyse, cijfers van het KCC en wensen van de eigen organisatie een klantgerichte websitestructuur ontwikkelen. Dit dient als basis voor de realisatie van de nieuwe website en als input richting de webbouwer. GBBO begeleidde hierbij een card sorting sessie. 2 teams (o.a. KCC manager, hoofd publiek, projectleider en webredacteur) hebben de navigatiestructuur ontworpen. Vervolgens zijn beide structuren tot één geheel gebracht. Dit dient als briefing voor het ontwerp en de inrichting van de nieuwe website.
 4. Het verzorgen van twee presentaties om draagvlak te creëren
  Het MT was ten tijde van het project nog niet overtuigd van de noodzaak van een verbeterde website. De website is bijvoorbeeld nog niet responsive. GBBO heeft aan het MT een presentatie gegeven waarin zij zijn meegenomen in de huidige prestaties van de website. Dit is gedaan op basis van het benchmarkonderzoek dat GBBO jaarlijks uitvoert. Daarnaast is met aanvullende data aangetoond dat er een noodzaak is om te veranderen. De presentatie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het besluit om over te gaan naar een nieuwe website. Eveneens zal GBBO in januari/februari 2016 aan het college B&W een presentatie verzorgen. Het doel is onder andere om duidelijk te maken op welke wijze het bestuur zich digitaal het beste kan profileren. Dit is niet via de website blijkt uit vele praktijkvoorbeeld. Nadere invulling volgt nog.

Resultaat

 • De juiste keuzes die leiden tot een betere digitale dienstverlening (criteria / randvoorwaarden).
 • Een gedragen plan door de organisatie die begrijpt welke keuzes gemaakt (moeten) worden.
 • Inzicht in de toptaken en ontwerp van een klantgerichte navigatiestructuur.
 • Een zeer tevreden opdrachtgever.

Het project is door de opdrachtgever Jelle Hoekstra beoordeeld met een 8.

logo-gemeente-heerenveen1

Wil jij ook je website vernieuwen?

Vul je e-mailadres in, dan mail ik je de link naar de online training: